در بررسی تبصره های لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران تصویب شد

از طریق اندازی سامانه بازار تهاتر تا صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت برای حمل و نقل

از طریق اندازی سامانه بازار تهاتر تا صدور مجوز انتشار اوراق مشاركت برای حمل و نقل

به گزارش بتن آنلاین اعضای شورای شهر تهران در نوبت بامداد جلسه شورای شهر نسبت به بررسی ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران اقدام نمودند.


به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران بامداد امروز بررسی ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را در دستور كار قرار دادند و در ابتدای این جلسه سقف ۳۰ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال درآمد برای شهرداری تهران برای سال آینده به تصویب رسید و پس از آن اعضای شورای شهر تهران یك به یك تبصره ها را مورد بررسی و رأی گیری قرار دادند.

برپایه تبصره یك لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران، شهرداری می بایست برپایه دستورالعمل خزانه داری در شهرداری ها تمامی واحدها، مناطق، سازمان ها، شركت های تابعه و موسسات وابسته به شهرداری را موظف كند كه كلیه منابع درآمدی خویش را به صورت مستقیم در قالب قوانین و مقررات به حساب های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.
همینطور خزانه داری شهرداری تهران مكلف است ظرف حداكثر سه ماه نسبت به استقرار خزانه داری الكترونیك و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه، در كلیه واحدهای شهرداری اقدام نماید.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران بدون بحث و پیشنهادی تبصره یك بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری را به تصویب رساندند.
در تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است كه به منظور كاهش انحراف عملكردی از بودجه مصوب شهرداری تهران می بایست جلسات كمیته تخصیص را هر ماه برگزار و گزارش این جلسات به صورت ماهانه به شورای شهر تهران عرضه شود.

به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران بدون بحث و پیشنهادی، تبصره دو لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را به تصویب رساندند.
در تبصره سوم بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است كه به منظور ایجاد شفافیت و انضباط مالی سازمان ها و شركت ها مكلف هستند كه كلیه وجوه دریافتی از محل عوارض تردد وسائل نقلیه در محدوده های مركزی و ترافیك، تابلوها با كاربری تبلیغاتی، عوارض حمل و نقل پایانه های مسافربری برون شهری، عوارض حفظ و گسترش فضای سبز و سایر درآمدهای حاصل از محل دریافت عوارض سازمان حمل و نقل و ترافیك، سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان پایانه ها و سازمان بوستان ها را به خزانه شهرداری تهران واریز نمایند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران تبصره سوم و چهارم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران را هم به تصویب رساندند.
در تبصره پنجم لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران هم آمده است كه به شهرداری اجازه داده می شود به منظور تأمین مالی پروژه ها با استفاده از ظرفیت های قانونی بازار پول و سرمایه نسبت به توسعه و راه اندازی خطوط مترو و هم تأمین منابع مالی طرح های تكمیل سامانه اتوبوسرانی شهر تهران، اتوبوس برقی و مینی بوس علاوه بر یك میلیارد یورو تسهیلات اعتباری ارزی مصوب هیات وزیران و همینطور مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار ارزی و ریالی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی از محل مصوبه شورای اقتصاد نسبت به صدور و فروش اوراق مشاركت صكوك و سایر ابزارهای مالی نسبت به تأمین مالی تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال اقدام نمایند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای شهر تهران تبصره پنج بودجه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.
همینطور در تبصره شش لایحه بودجه آمده است كه به منظور تسریع در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال به منظور اجرای طرح های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، ترافیكی و شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه، مطالبات دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادها و نیروهای مسلح بابت املاك و مستغلات واحدها در طرح های مصوب را بعد از توافق برابر قوانین و مقررات تهاتر كنند.
همینطور شهرداری تهران برپایه این تبصره موظف است به منظور سامان بخشی شفافیت و حاكم نمودن انضباط نسبت به راه اندازی سامانه بازار الكترونیكی تهاتر منابع غیرنقد با هدف شفاف سازی تعاملات میان مؤدیان طلبكار و بدهكار و تهاتر فی درخلال با امكان استفاده از خدمات كارگزاران مجاز اقدام نمایند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران به كلیات تبصره شش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.
برپایه تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۹، شهرداری موظف است ضمن ارزیابی مجدد در جهت شفاف سازی عملكرد سازمان ها و شركت ها و تحقق منابع درآمدی، اجاره بهای املاك و دارایی های ثابت در اختیار واحدهای مذكور را به روز رسانی كند و با عنوان اجاره بهای ساختمان ها و تاسیسات ردیفی اعتباری را در حساب درآمد عمومی شهرداری تهران ایجاد كنند؛ همینطور به منظور وصول كامل عوارض شهری نسبت به راه اندازی سامانه جامع الكترونیك برای ثبت، پایش و عوارض شهری اقدام نمایند.
ازاین رو گزارش، برپایه این تبصره ستاد مركزی معاینه فنی خودرو های تهران موظف اند سازوكار لازم برای وصول عوارض خودرو، موتور سیكلت و عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های ترافیكی و مركزی شهر اقدام نمایند و صدور برگه معاینه فنی وسایل نقلیه مذكور را منوط به عرضه مفاصا حساب عوارض مربوطه كنند.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران به كلیات تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری رأی مثبت دادند.
برپایه تبصره هشتم لایحه بودجه سال آینده، شهرداری تهران موظف است ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از عوارض ایمنی ساختمان ها را صرف تأمین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و در جهت ارتقای كمی و كیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران كنند. همینطور ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از عوارض حفظ و گسترش فضای سبز هم صرف احیاء و تملك باغات با اولویت مناطق دارای كمبود در سرانه فضای سبز می شود همینطور در این تبصره آمده است كه ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از اجرای ماده چهارم مصوبه شورای شهر تهران هم صرف ساخت پاركینگ های محله ای خواهد شد.
برپایه تبصره هشتم بودجه ۹۹ شهرداری هم در جهت توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، ۱۰۰ درصد درآمد دریافتی حاصله از مجتمع های ایستگاهی به معاونت حمل و نقل تعلق می گیرد و آنها هم موظف اند این مبلغ را صرفا به توسعه و تكمیل خطوط و ایستگاه های مترو اختصاص دهند و در این تبصره آمده است كه گزارش این اقدامات هر سه ماه یكبار باید به شورای شهر تهران عرضه شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران به كلیات تبصره هشتم لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.
در تبصره نهم لایحه بودجه آمده است كه در جهت ارتقاء و بهبود نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد، شهرداری تهران مكلف است كه بر عملكرد تمامی واحدهای اجرایی در سال ۹۹ نسبت به استقرار كامل سامانه حسابداری اقدام نماید كه این مهم هم به تصویب اعضای شورای شهر رسید.
برپایه تبصره دهم لایحه بودجه هم به شهرداری تهران اجازه داده می شود با مد نظر قرار دادن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی، نسبت به تصویب و انجام معامله با وزارت خانه ها، موسسات و شركت های دولتی، بانك ها، نهادهای غیر دولتی و غیره تا سقف ۶۶۵ میلیارد ریال معامله داشته باشد كه بر این اساس، شهردار تهران مجاز است تا سقف ۵۰ درصد رقم تعیین شده به هر یك از معاونان و تا سقف ۲۵ درصد به مدیران كل و شهرداران مناطق تفویض اختیار كند؛ اما میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مورد پیمانكاران رفت و روب جمع آوری مكانیزه پسماند "تر" و جمع آوری و تفكیك پسماند "خشك" حداكثر تا ۵۰ درصد است كه جزئیات باید از راه سامانه شفافیت منتشر شود.
همینطور شهرداری تهران مجاز است تا سقف ۵۰ درصد رقم تعیین شده به هر یك از معاونان و تا سقف ۲۵ درصد به مدیران كل و شهرداران مناطق تفویض اختیار كند اما میزان تفویض اختیار به شهرداران مناطق ۲۲ گانه در مورد پیمانكاران رفت و روب و جمع آوری مكانیزه پسماند "تر" و جمع آوری و تفكیك پسماند "خشك" حداكثر تا ۵۰ درصد است كه جزئیات باید از راه سامانه شفافیت منتشر شود.

به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم به تبصره دهم لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.

در تبصره ۱۱ لایحه بودجه به منظور ارتقای انضباط مالی در سطح شركت ها و سازمان های وابسته، كارمزد سازمان ها و شركت ها به استثنای سازمان فنی و عمرانی و شركت خدمات اداری شهر حداكثر تا ۳ درصد تعیین شده است كه این تبصره هم با رأی حداكثری به تصویب رسید.

به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، طبق تبصره ۱۲ لایحه بودجه هم شهرداری تهران مجاز است در صورت وقوع حوادث پیشبینی نشده شامل سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و غیره تا سقف ۴ درصد از سرجمع اعتبارات هزینه ای و تملك دارایی های سرمایه ای برای كنترل اوضاع و نرمال سازی وضعیت اقدام نماید كه به پیشنهاد ناهید خداكرمی رئیس كمیته سلامت كلمه بیماری های مسری هم به این فهرست افزوده شد و در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به كلیات تبصره دوازدهم رأی مثبت دادند.

برپایه تبصره ۱۳ هم به شهرداری تهران اجازه داده می شود در اجرای ماده شش قانون تاسیس كتابخانه های عمومی كشور از محل نیم درصد درآمدهای مستمر نقدی محقق شده، در چارچوب تعمیر و تجهیز كتابخانه ها كمك كنند كه این تبصره هم با رأی حداكثری به تصویب رسید.

در تبصره ۱۴ لایحه بودجه هم به منظور كمك و پشتیبانی از اشخاص حقوقی و حقیقی به شهرداری تهران اجازه داده می شود كه با تشخیص و دستور شهردار تهران به موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف یك میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای یك نوبت در سال و برای كمك به اشخاص و موسسات حقوقی تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال صرفا یك نوبت در سال كمك كنند؛ اما می بایست لیست اشخاص حقوقی و موسسات خصوصی و میزان كمك دریافتی از راه سامانه شفافیت به اطلاع عموم برسد.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبصره ۱۴ لایحه بودجه شهرداری را هم به تصویب رساندند.

برپایه تبصره ۱۵ لایحه بودجه ۹۹ در جهت پشتیبانی از حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور جبران كسری هزینه های شركت مترو معادل ۵۵۰۰ میلیارد ریال و كسری هزینه های شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه معادل ۴۹۵۰ میلیارد ریال در چارچوب بودجه مصوب سال ۹۹ از محل سرجمع درآمدها به شركت های مذكور پرداخت كند و گزارش آنرا هم به شورای شهر ارائه نمایند.

به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، تبصره ۱۵ لایحه بودجه شهرداری تهران هم با رأی حداكثری اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری هم آمده است كه در جهت بازسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، مینی بوسرانی، تاكسرانی و تبدیل موتور سیكلت های بنزینی به برقی با تاكید بر مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای معلولین، توان یابان و كودكان، شهرداری تهران مكلف است تا سقف ۲۳۳۰ میلیارد ریال كمك فنی و اعتباری بابت بازسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و دوچرخه صرف كنند و همینطور به منظور ترغیب بخش خصوصی در جهت تجهیز و توسعه سامانه های حمل و نقل دوچرخه محور تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و همینطور راه اندازی و تجهیز معابر ویژه دوچرخه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال اقدام نمایند كه این تبصره هم با رأی حداكثری اعضا به تصویب رسید.
برپایه تبصره ۱۷ هم شهرداری تهران موظف است بودجه هزینه ای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را در جهت اجرای سیاست ها و برنامه های سالیانه ابلاغی پس از تایید معاونت حمل و نقل، پرداخت كنند و همینطور پلیس راهور می بایست بانك اطلاعات خودرو و موتورسیكلت های پایتخت را به منظور صدور قبوض عوارض سالیانه عرضه نماید.
همینطور در این تبصره به شهرداری تهران اجازه داده شد چنانچه در اثر اقدامات پلیس میزان وصول عوارض در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیشتر شد ۲۰ درصد از مبلغ افزایش وصول تا سقف ۲۰ میلیارد ریال به صورت كمك به راهنمایی و رانندگی پرداخت گردد كه اعضای شورای شهر تهران به این تبصره هم رای مثبت دادند.
برپایه تبصره ۱۸ بودجه۹۹ به شهرداری تهران اجازه داده شد مطالبات ناشی از صدور پروانه در محلات دارای بافت فرسوده دارای بسته تشویقی را تا سقف ۳۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر سقف مصوب، تهاتر كنند. همینطور در این تبصره آمده است كه در جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهر تهران شهرداری می تواند نسبت به تملك اراضی واملاك برای ساماندهی و نوسازی بافت های فرسوده سطح شهر تهران شامل بازگشایی معابر و تأمین سرانه فضای سبز و غیره اقدام نمایند.
در این تبصره آمده است كه ۱۰۰ درصد درآمد حاصله از اراضی ذخیره نوسازی، صرف تأمین خدمات و زیرساخت ها در بافت های فرسوده و ناكارآمد می شود كه در این میان بهاره آروین پیشنهاد كرد از آن جایی كه در این تبصره اختیارات زیادی به شهرداری تهران داده می شود لازم است كه تمامی اختیارات این تبصره از راه سامانه جامع املاك و سامانه تهاتر صورت گیرد و در پایان هم همه املاك در سامانه شفافیت اطلاع رسانی شود.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب پیشنهاد آروین به كلیات تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران رأی مثبت دادند.
در تبصره ۱۹ هم آمده است كه به منظور استفاده بهینه از امكانات و زیر ساخت های موجود، شهرداری تهران موظف است به توسعه انرژی های نو و تجدید پذیر در شهر تهر ان توجه كند كه در این میان اولویت با ساختمان های شهرداری همچون ساختمان مركزی شهرداری تهران است كه باید سالانه ۱۰ درصد مصرف انرژری در شهرداری كاسته شود.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۹ شهرداری تهران را هم به تصویب رساندند.
برپایه تبصره ۲۰ هم اداره كل حریم شهرداری تهران موظف است مبلغ ۲۱۰ میلیارد ریال از محل عملیات عمرانی در حریم سطح شهر تهران را با هماهنگی فرمانداری های ذی ربط در روستاهای منتخب و پروژه های مورد تایید هزینه كنند كه این تبصره هم به تصویب رسید.
برپایه تبصره ۲۱ لایحه بودجه هم شهرداری تهران موظف است در جهت ارتقای بهره وری و اصلاح ساختار سازمانی، متناسب سازی سطوح و عناوین شغلی با عنوان پرداخت های انتقالی به كاركنان، پاداش آخر خدمت بازنشستگان و بازخرید كاركنان در قالب مقررات نسبت به بازنشستگی، بازنشستگی قبل از موعد یا باز خرید سالانه در مجموع معادل ۶ درصد از نیروی انسانی شاغل واحدها شامل كاركنان رسمی، ثابت، قراردادی و كارگری اقدام نمایند و همینطور بازنشستگی قبل از موعد یا انگیزشی را در دستور كار قرار دهد.
به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران بندهای تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران را هم به تصویب رساندند.1398/12/11
13:44:44
5.0 / 5
3798
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۵
Beton Online بتن آنلاین

Beton Online بتن آنلاین

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد