مطالب : بانك مسكن


ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم

ساخت ۲ میلیون و ۶۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم

کاهش ترازنامه بانک هایی که تعهدات مسکنی را ایفا نکردند

کاهش ترازنامه بانک هایی که تعهدات مسکنی را ایفا نکردند
مدیرعامل بانك مسكن در غرفه مهر؛

قرارداد ۳۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد گردید

قرارداد ۳۳۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد گردید

پرداخت تسهیلات 325 هزار واحد نهضت ملی مسکن

پرداخت تسهیلات 325 هزار واحد نهضت ملی مسکن

رشد 163 درصدی پرداخت تسهیلات ودیعه توسط بانک مسکن

رشد 163 درصدی پرداخت تسهیلات ودیعه توسط بانک مسکن

قرارداد ساخت بیش از ۳۱۳ هزار و۶۷۷ واحد مسکونی منعقد گردید

قرارداد ساخت بیش از ۳۱۳ هزار و۶۷۷ واحد مسکونی منعقد گردید
معاون پارلمانی رئیس جمهور:

با رفع کمبودهای مسکن، شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود

با رفع کمبودهای مسکن، شاهد کاهش قیمت مسکن خواهیم بود

دریافت ۲۲ هزار و ۶۷۱ واحد مسکونی روستایی تسهیلات از بانک مسکن

دریافت ۲۲ هزار و ۶۷۱ واحد مسکونی روستایی تسهیلات از بانک مسکن

تسهیلات مسکن افزوده شد

تسهیلات مسکن افزوده شد
سرپرست بانك مسكن:

قرارداد خودمالکی بیشتر از 77 هزار واحد در بانک مسکن منعقد گردید

قرارداد خودمالکی بیشتر از 77 هزار واحد در بانک مسکن منعقد گردید
گزارش بتن آنلاین؛

وام مسکن در گرو وام های غیرضروری و خودمانی

وام مسکن در گرو وام های غیرضروری و خودمانی
عضو هیات مدیره بانك مسكن خبر داد؛

پرداخت بیشتر از 400 هزار فقره تسهیلات امسال از جانب بانک مسکن

پرداخت بیشتر از 400 هزار فقره تسهیلات امسال از جانب بانک مسکن
وزارت راه و شهرسازی اعلام كرد

تا تکمیل ظرفیت، ثبت نام نهضت مسکن ادامه دارد

تا تکمیل ظرفیت، ثبت نام نهضت مسکن ادامه دارد

متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می شوند

متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می شوند

بازپرداخت اقساط وام نوسازی بافت فرسوده ۲۰ ساله شد

بازپرداخت اقساط وام نوسازی بافت فرسوده ۲۰ ساله شد
مهر خبر می دهد؛

وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان آب رفت!

وام ودیعه مسکن ۱۰ میلیون تومان آب رفت!
راه و مسكن در هفته ای كه گذشت؛

سفر وزیر راه به مسکو

سفر وزیر راه به مسکو
راه وشهرسازی در یك هفته گذشته؛

خبرهای خوب از روابط تهران-باکو به گوش میرسد

خبرهای خوب از روابط تهران-باکو به گوش میرسد
نماینده انزلی در مجلس:

تامین منابع مالی مهم ترین موضوع در حوزه ساخت مسکن می باشد

تامین منابع مالی مهم ترین موضوع در حوزه ساخت مسکن می باشد
مهر خبر می دهد؛

سقف معاملات اوراق تسهیلات مسکن از امروز به 560 برگه افزوده شد

سقف معاملات اوراق تسهیلات مسکن از امروز به 560 برگه افزوده شد

تسهیلات مسکن به هنرمندان صنایع دستی اعطا می شود

تسهیلات مسکن به هنرمندان صنایع دستی اعطا می شود
گروه سرمایه گذاری مسكن:

طی ۳۱ سال ۶۰ هزار واحد مسكونی راه اندازی و در بازار عرضه كردیم

طی ۳۱ سال ۶۰ هزار واحد مسكونی راه اندازی و در بازار عرضه كردیم
عضو هیات مدیره شركت بازآفرینی شهری ایران اعلام كرد؛

افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده

افزایش سقف تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده

7 هزار میلیارد تومان از متقاضیان طرح ملی مسكن جمع آوری شد

7 هزار میلیارد تومان از متقاضیان طرح ملی مسكن جمع آوری شد
با اعلام بانك عامل مسكن؛

وام مسكن ایثارگران به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت

وام مسكن ایثارگران به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت
مقام ارشد شبكه بانكی:

۲۰ هزار میلیارد تومان انواع وام مسكن در ۷ ماه پرداخت گردید

۲۰ هزار میلیارد تومان انواع وام مسكن در ۷ ماه پرداخت گردید
جهانگیری در ستاد اقتصاد مقاومتی:

پروژه مسكن مهر تا آخر سال ۹۹ تكمیل می شود

پروژه مسكن مهر تا آخر سال ۹۹ تكمیل می شود
یك مقام مسئول در شبكه بانكی:

حساب بانكی ۶۸ هزار متقاضی مسكن ملی فعال شد

حساب بانكی ۶۸ هزار متقاضی مسكن ملی فعال شد
مدیركل راه و شهرسازی تهران:

متقاضیان مسكن ملی تا ۲۵ مرداد ۴۰ میلیون واریز نكنند، حذف می شوند

متقاضیان مسكن ملی تا ۲۵ مرداد ۴۰ میلیون واریز نكنند، حذف می شوند

بیمه های تحت پوشش بیمارستان عرفان نیایش

بیمه های تحت پوشش بیمارستان عرفان نیایش
Beton Online بتن آنلاین

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد