معاون برنامه ریزی شهرداری تهران تشریح كرد

از تدوین برنامه پنجساله سوم تا تشریح دلایل اصلاح ساختار شهرداری تهران

از تدوین برنامه پنجساله سوم تا تشریح دلایل اصلاح ساختار شهرداری تهران

بتن آنلاین: معاون برنامه ریزی شهرداری تهران از تدوین برنامه پنجساله سوم شهرداری تا تیرماه سال آینده خبرداد و اولویت های راهبردهای برنامه سوم را شرح داد.به گزارش بتن آنلاین به نقل از ایسنا، حجت الله میرزایی در نشست خبری عصر امروز (دوشنبه) در تشریح برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران اظهار داشت: شهر تهران برنامه پنجساله ای دارد كه هم اكنون دومین برنامه در حال سپری شدن است و تا آخر سال ۹۷ این برنامه ادامه دارد. این برنامه توسط شهردار قبلی و در زمان چهارمین دوره شورا به تصویب رسیده بود و بعنوان یك میثاق باید تا زمان تعیین شده برای آن مبنای اجرای اقدامات قرار گیرد.

وی اضافه كرد: به لحاظ محتوایی خیلی از موضوعاتی كه شهر نیازمند آن است، در این برنامه پیش بینی شده اما كاستی هایی هم دارد كه باید بعد از بررسی برای برنامه پنجساله سوم مرتفع شود.

تدوین برنامه ۵ساله سوم شهرداری تا تیرماه سال آینده

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد: كار تدوین برنامه پنجساله سوم از ابتدای آذرماه شروع شده است و احیانا در انتها خردادماه یا اوایل تیرماه سال آینده به آخر می رسد و به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم می گردد. احیانا حدود سه ماه این برنامه در شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد تا به تصویب برسد. بطور قطع باید بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران برپایه برنامه پنجساله سوم شهرداری تدوین و به تصویب برسد.

میرزایی درمورد راهكارهای برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل عمومی اظهار داشت: محتوای برنامه باید از كارگروه هایی كه بخش های مختلف آن را مورد بررسی قرار می دهند اعلام شود. برای تدوین این برنامه ۶ كارگروه تخصصی بخشی و ۴ كارگروه فرابخشی پیش بینی شده است كه در یك دوره ۶ ماهه محتوای برنامه را تولید خواهند كرد.

تشریح اولویت های راهبردهای برنامه سوم شهرداری

وی اضافه كرد: یكی از اولویت های جدی و راهبردی برنامه سوم شهرداری تهران موضوعاتی همچون حمل و نقل و ترافیك، آلودگی های زیست محیطی، تامین منابع آب، كاهش نابرابری های اجتماعی، هوشمندسازی و حركت به سمت اقتصاد دانش بنیان است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران ادامه داد: برنامه سوم شهرداری تهران همانند هر برنامه دیگری دارای سه صفحه سیاست گذاری شامل سطح دستوری و سطح گفت وگوی فراگیر است.

اصلاح ساختاری در شهرداری یك ضرورت است

تشریح دلایل اصلاح ساختار شهرداری تهران

میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران تصریح كرد: اصلاح ساختار در شهرداری تهران یك ضرورت است اما این اقدام زمان بر است و بدون شك طولانی تر از تدوین برنامه شهرداری تهران خواهد بود، اما این اقدام شروع شده است.

وی ادامه داد: گستردگی بیش از اندازه، غیركارآمدی و عدم تناسب جایگاه ها با ماموریت های تعیین شده از عمده ترین دلایل ضرورت اصلاح ساختاری سازمان شهرداری تهران است. برخی سازمان ها و معاونت ها فعالیت هایشان باید مورد بازنگری قرار بگیرد و این بازنگری باید با هدف اثربخشی بیشتر فعالیت های شهرداری تهران باشد.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران تصریح كرد: تعداد پرسنل هم اكنون وضعیت غیرقابل اجتنابی را تولید كرده، اما اینكه پرسنل در رده ای قرار بگیرند كه متناسب با وظایف باشد، نیازمند اصلاح ساختار است. متاسفانه در شهرداری فعالیت ها و تشكیلات موازی وجود دارد كه شرح وظایف و محدوده فعالیت آنها هم مشخص نیست. بعضی از فعالیت ها اصلا نیازی نیست. بطور قطع در اصلاح ساختار كاهش چنین تشكیلات موازی به طور جد مدنظر قرار خواهد گرفت.

میرزایی ادامه داد: برای مثال تشكیلاتی كه در حوزه عرضه خدمات بانوان فعال است، در بخش های مختلف همچون اداره كل بانوان، مشاور شهردار تهران در امور بانوان و عینا همین حوزه در هر یك از مناطق وجود دارند كه این یعنی تشكیلات گسترده و وسیعی كه ارزیابی اثربخش مثبتی از آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: گزارشی درمورد وضعیت موجود شهرداری تهران و همینطور تغییر و تحولات ظرف مدت تعیین شده از جانب شورا یعنی ۱۰۰ روز آماده شده كه به شورای اسلامی شهر تهران عرضه خواهد شد. زمانی كه مدیریت تغییر می كند، همانند تغییر دولت باید گزارشی از وضعیت موجود تهیه شود. با عنایت به این مورد و برپایه وظیفه ای كه شورا برعهده ما قرار داد، فهرست آنچه كه بعنوان تغییر و تحولات قرار بود در گزارش عرضه شود، به شورا دادیم و بعد از تعیین مدت ۱۰۰ روزه تهیه و بطور قطع به شورای شهر تهران عرضه خواهد شد.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران اشاره كرد و اظهار داشت: بودجه سال ۱۳۹۷ تا آخر آذرماه تقدیم شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد و امیدواریم در دوره تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد.

میرزایی اضافه كرد: در بودجه سال جاری با كسری قابل توجهی مواجه بودیم كه علت اصلی آن كاهش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده است. به شكلی كه برای شهرداری تهران حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان كسری بودجه را به همراه داشته باشد. همینطور ركود موجود در بخش مسكن هم درآمدهای حاصل از این بخش را تا حدود ۱۰۰۰ میلیارد كاهش داده است بنابراین بودجه سال ۱۳۹۶ اصلاح و تحویل داده خواهد شد و دست كم ۲۰۰۰ میلیارد تومان كمتر از آنچه كه پیش بینی شده است محقق می گردد. هم اكنون بودجه شهرداری تهران امسال ۱۸ هزار میلیارد تومان است ولی بعید می دانیم بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان محقق شود.

بودجه سال آینده را بدون شك انقباضی خواهیم بست

وی تصریح كرد: بودجه سال آینده را بدون شك انقباضی خواهیم بست. بودجه ای كه مجبوریم با محافظه كاری تدوین كنیم و پروژه های پایانی را در آن اولویت بندی كنیم و پروژه هایی كه میزان پیشرفت آنها كم است، از اولویت خارج شود، بنابراین منابع مالی محدود به پروژه های اولویت دار خواهد بود.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در تشریح وضع عوارض شهری برای كسب درآمدهای پایدار در شهرداری تهران اظهار داشت: شهرهای دنیا در همه جا بخشی از منابع مالی خویش را با استفاده از درآمدهای حاصل از عوارض كسب می كنند كه شهروندان برپایه توانایی مالی و میزان استفاده از خدمات آنها را پرداخت می كنند. همینطور كمك دولت و سرمایه گذاری و مشاركت در پروژه ها بخش دیگری از درآمدهای شهرداری ها را تامین می كند.

همه ظرفیت های شهر تهران برای ساخت و ساز به اتمام رسیده

میرزایی تصریح كرد: تداوم رویه مالیه شهری كه محل درآمدهای ساخت و ساز تامین می شود، اثرات مخربی از جنبه های اجتماعی و ملی به شهر وارد می نماید و تداوم آن ممكن نیست چراكه همه ظرفیت های شهر تهران برای ساخت و ساز به اتمام رسیده و بخشی از آنها هم پیش فروش شده است. اگر امروز آقای قالیباف شهردار بود، دیگر نمی توانست از محل ساخت و سازها درآمدهای شهرداری را محقق كند.

وی درمورد تكمیل پروژه های نیمه تمام در شهر تهران اظهار داشت: پروژه های در حال اجرا با چند اولویت میزان پیشرفت پروژه، میزان كمكی به شهروندان می كند و میزان منابع مالی كه برای اتمام نیازمند است، اولویت بندی شده است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در بخش دیگری از جزئیات تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران اظهار داشت: برنامه سوم در فرآیندی كه همه كارشناسان و مدیران شهرداری در آن حضور دارند، تدوین خواهد شد. در طول تدوین برنامه در كمیسیون ها كارشناسان دعوت شده اند و در كنار هر كمیسیونی كارگروه كارشناسی تخصصی حضور دارد و نهایتا به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم خواهد شد.

ارائه گزارش عملكرد برنامه دوم شهرداری تهران

میرزایی اضافه كرد: گزارش عملكرد برنامه دوم شهرداری تهران تهیه شده كه بزودی تقدیم شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد. بدون شك تا زمانی كه برنامه پنج ساله سوم تصویب نشده باشد برنامه دوم پابرجاست اما برپایه بررسی های انجام شده، تابحال كمتر از ۳۰ درصد این برنامه اجرا شده و مبنای عمل در شهرداری تهران قرار گرفته است.

وی تصریح كرد: مدیریت قبلی شهرداری تهران تدوین این برنامه را به طور كامل برون سپاری كرده و این برنامه توسط سازمانی خارج از شهرداری تهران تدوین شده است. بنابراین بدنه شهرداری با این بدنه بیگانه است و هیچ دخل و تصرفی در تدوین آن نداشته است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران تصریح كرد: البته بعضی از بخش های محتوایی این برنامه همانند توجه به مسوولیت اجتماعی بنگاه ها خیلی خوب است و بطور قطع در برنامه سوم هم مورد توجه قرار می گیرد. هرچند كه مدیریت قبلی شهری توجهی به مفاد این برنامه نداشته اما ما خویش را متعهد به این مفاد می دانیم.

میرزایی با تاكید بر ضرورت اصلاحیه برای بودجه سال جاری اظهار داشت: این اصلاحیه بطور قطع در سال ۱۳۹۶ تقدیم شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درمورد تعیین تكلیف شورایاری ها و نحوه برگزاری انتخابات شورایاری ها و به كارگیری پتانسیل آنها در مدیریت شهری اظهار داشت: دو نهاد شورایاری ها و سراهای محله در سطح محلات بعنوان سرمایه های شهری محسوب می شوند بنابراین می توان خیلی موثرتر در توسعه شهری از مشاركت آنها بهره مند شد. بنابراین بدون شك این نهادها باید حفظ شوند و در عین حال كاركرد آنها اصلاح شود.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران با اشاره به اینكه تا انتخابات شورایاری ها حدود ۱ سال فرصت باقی است اضافه كرد: تلاش می كنیم محدودیت های قانونی موجود برای برگزاری انتخابات شورایاری ها را حل و فصل كنیم و از نهاد شورایاری ها كه نمایندگان مردم در سطح محلات هستند و همینطور سراهای محله كه نهادهایی برای عرضه خدمات اجتماعی هستند و بعنوان دیده بان اتفاقات و پدیده های بد شهری می توانند این پدیده ها را شناسایی و به موقع اعلام كنند استفاده مناسبی بكنیم. امیدواریم كاركرد واقعی این نهادها با اصلاح كاركردهای آنها محقق شود.

ساز و كار نوسازی بخصوص در حوزه تامین منابع مالی باید اصلاح شود

میرزایی در بخش دیگری از صحبت های خود درمورد نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران اظهار داشت: نوسازی بافت های فرسوده یك برنامه چند وجهی است و بخشی از برنامه شهری تاب آوری مقابل بلایای طبیعی به حساب می آید. در این میان برای بخشی از ساختمان های قدیمی مثل پلاسكو، هوشمندسازی و ایمن سازی باید در دستور كار قرار گیرد اما در بافت مسكونی تمركز بر نوسازی است. برابر قانون مقرر بوده هر سال ۱۰ درصد از بافت فرسوده نوسازی شود كه در تهران به صورت نسبی حدود ۵۰ درصد نوسازی انجام شده اما سرعت آن مناسب نبوده و همینطور نوسازی در محلات یكسان نبوده است. هم اكنون تقریبا بافت فرسوده در جنوب تهران قرار گرفته است و به نظر می رسد ساز و كار نوسازی بخصوص در حوزه تامین منابع مالی باید اصلاح شود.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در تشریح دریافت عوارض شهری از شهروندان اظهار داشت: در این حوزه باید از اصلاح ساختارهای نهادی بهره برد. سهمی كه شهروندان در شهر دارند باید به صورت مستقیم مناسب نیست و افزایش آن هم باید عادلانه باشد. امروز رونق بخش اقتصادی تهران باید مدنظر قرار گیرد. اقتصادی كه بر محور دانش است. متاسفانه امروز اقتصاد شهر تهران سنتی است و دیگر قابل ادامه به این روش نیست.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در پاسخ به برخی انتقادها درمورد عدم حضور در شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: در خیلی از موارد كه در شورا حضور پیدا نكرده ام به علت این بوده كه علت آن این است كه معاونت ما رابط میان شهرداری تهران و دولت به حساب می آید و به علت دعوت در جلسات دولت كه پیش بینی شده هم نبوده نتوانستم در شورا حضور پیدا كنم. مثلا جلسات كمیسیون های دولت كه مجبورم در آن شركت كنم چراكه ممكن است عدم حضور من حقی از شهرداری تهران ضایع شود كه در این موارد از شورا عذرخواهی می كنم.

میرزایی درمورد انتصاب های انجام شده در معاونت برنامه ریزی خاطرنشان كرد: تخصص گرایی و جوان گرایی در انتصاب های من مدنظر قرار داده شده و تغییرات در این معاونت هم سریع انجام شده تا كسی احساس بلاتكلیفی نكند. افراد منصوب شده پیشینه بسیار خوبی دارند.

وی در تشریح بهره گیری از پتانسیل های موجود در شهر تهران اظهار داشت: تهران در حوزه هوشمندسازی خوب عمل نكرده اما زیرساخت های خوبی داریم. همچون وجود ۱۵۰۰ كیلومتر فیبر نوری كه به صورت جدی قصد استفاده از زیرساخت ها را داریم.

شهرداری تهران در سال های گذشته رویه ای همراه با تنبلی در پیش گرفته بود

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران اضافه كرد: سهم عوارض شهروندان تهرانی تابحال بسیار پایین بوده اما هزینه ای كه در قالب تورم به آنها تحمیل شده است بسیار بسیار زیاد بوده است. شهرداری تهران در سال های گذشته رویه ای همراه با تنبلی در پیش گرفته بود و به این رویه عادت كرده است؛ به شكلی كه ۲۰۰ نفر در شهر تهران در حوزه ساخت و سازها فعالیت می كردند و با طیب خاطر عوارض را به شهرداری تهران پرداخت می كردند و شهرداری برای دریافت عوارض هیچ گاه به شهروندان رجوع نكرده است.

میرزایی درباره كمیسیون تدوین بودجه سال آینده شهرداری تهران اظهار داشت: چارچوبی كه شورا ابلاغ كرده است، در آن اجبار شده است كه درآمدهای پایدار به ۴۰ درصد افزایش پیدا كند اما درمورد امكان پذیر بودن آن باید كمی تامل كرد. بدون شك شهرداری تهران چاره ای جز افزایش درآمدهای پایدار ندارد اما این كار باید به صورت درست و منطقی انجام شود.

وی با تاكید بر ضرورت شفافیت در معاملات شهرداری تهران اظهار داشت: سامانه shafaf. ir راه اندازی شده كه تلاش می كنیم در این سامانه قراردادهای بالای یك میلیارد تومان بارگذاری شوند. بطور قطع این مورد یكی از ابزارهای شفاف سازی است. تمامی شركت ها و سازمان ها، تراكنش های مالی اداری خویش را باید به صورت شفاف در سامانه های هوشمند قرار دهند. متاسفانه شهرداری ها در خیلی از نقاط دنیا بخصوص در كشور ما به یكی از گلوگاه های فساد تبدیل شده اند. بنابراین تمركز جدی برای كاهش فساد و نظاره گیری عامه مردم باید تولید شود.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران در انتها اظهاركرد: ممكن است راه های متعددی برای فرار مدیران درمورد شفاف سازی قراردادها وجود داشته باشد همچون اینكه قراردادها را فازبندی كنند تا در سامانه شفاف قرار ندهند. در این میان سازمان های نظارتی همچون سازمان بازرسی شهرداری تهران و سازمان بازرسی كل كشور باید بر این روند نظارت كنند تا چنین اتفاقاتی روی ندهد.
1396/09/14
12:30:21
5.0 / 5
4728
تگهای خبر: تولید , ساخت و ساز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
Beton Online بتن آنلاین

Beton Online بتن آنلاین

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد