Beton Online بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

بتن آنلاین به معرفی شركتهای صنعتی در حوزه ی ساختمانی و به خصوص بتن و بتن آرمه و اجرا كنندگان بتن می پردازد.

یك مقام مسئول در شركت راه آهن:

دنبال افزایش بودجه دولتی راه آهن نیستیم


بتن آنلاین: عضو هیئت مدیره شركت راه آهن اظهار داشت: هدف گذاری ما در تامین بودجه سال ۹۸، استفاده از سرمایه های بخش غیردولتی است و متكی به بودجه دولتی نیستیم.
نایب رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

نظام مهندسی از دولت بودجه نمی گیرد، اشتغال ۱۵۰۰ مهندس در ثبت اسناد


به گزارش بتن آنلاین نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار داشت: سازمان های نظام مهندسی بعنوان یك نهاد غیر دولتی هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی كنند.

تجمع آلاینده ها در هوای تهران طی امروز


به گزارش بتن آنلاین مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شركت كنترل كیفیت هوای تهران ضمن اشاره به تجمع آلاینده ها در هوای تهران طی امروز (۲ بهمن) اظهار داشت: كیفیت هوای الان تهران هم در شرایط ناسالم برای گروه های حساس است.
رحمانی فضلی مطرح كرد

ذهنیت های نادرست فردی و پنداشت های نادرست اجتماعی، بیشترین زمینه ساز فساد در جامعه


به گزارش بتن آنلاین وزیر كشور اعتقاد دارد، ذهنیت های نادرست فردی كه به پنداشت های نادرست اجتماعی منتهی می شود، بیشترین زمینه فساد در جامعه را فراهم می آورد.
یك مقام مسئول خبر داد:

بنیاد مستضعفان ۸۰۰ واحد مسكونی در منطقه محروم پایتخت می سازد


به گزارش بتن آنلاین یك مقام مسئول در بنیاد مستضعفان از آغاز اجرای ساخت پروژه ۸۰۰ واحدی در یكی از محروم ترین مناطق حاشیه جنوبی پایتخت اطلاع داد.

شناسایی املاك و خودروهای سازمانی دراختیار مدیران سابق شهرداری


به گزارش بتن آنلاین معاون مالی و اقتصاد شهرداری تهران در مورد سرنوشت 200 خانه و خودرویی كه در اختیار مدیران سابق است، توضیحاتی ارائه نمود.

كاهش مصرف آب در قالی شویی ها با نصب سامانه نانوساختار محققان كشور


به گزارش بتن آنلاین محققان یكی از شركت های دانش بنیان غشاهای نانوساختاری را عرضه كردند كه می تواند آب ˮخاكستریˮ را برای مصارف روزانه تصفیه كند و به قول آنها هم اكنون این سامانه برای بعضی از كارواش ها و كارگاه های قالی شویی نصب شده و منجر به كاهش مصرف آب شده است.

تصویب یك فوریت تشكیل شورایاری ها در شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر


بتن آنلاین: اعضای شورای عالی استان ها در بررسی طرح تشكیل شورایاری ها در شهرهای با جمعیت ۱۰۰ هزار نفر، یك فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

Beton Online 1

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد