Beton Online بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

بتن آنلاین به معرفی شركتهای صنعتی در حوزه ی ساختمانی و به خصوص بتن و بتن آرمه و اجرا كنندگان بتن می پردازد.

آمار سه ماهه صدور پروانه ساخت و ساز در تهران


بتن آنلاین: سرپرست اداره كل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران، آمار سه ماهه صدور پروانه ساخت و ساز را تشریح نمود.
وزیر راه و شهرسازی مطرح كرد:

نیاز كشور به تولید سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسكن


بتن آنلاین: وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: سالانه نیاز به ساخت 400 هزار مسكن شهری و 200 هزار مسكن روستایی داریم.
سخنگوی قوه قضاییه مطرح كرد

جاسوسی و اعدام دروغ است پرونده عیسی شریفی مالی است، رای پدیده و هادی رضوی صادر شد


به گزارش بتن آنلاین سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: یكی از محورهای تحول قوه قضاییه، عملیاتی و اجرایی كردن و تحقق اصل كرامت انسانی است.

ایجاد درآمدهای پایدار راهی برای پیشگیری از شهرفروشی


به گزارش بتن آنلاین معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت كشور اظهار داشت: باید با روش های جدید درآمدهایی را برای شهرداری ها ایجاد نمود تا دیگر شاهد فروش تراكم و شهر فروشی نباشیم.

تلاش بنادر برخی كشورهای منطقه برای حذف بندر چابهار از تعاملات


بتن آنلاین: نایب رییس كمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: بنادر رقیب برخی كشورهای منطقه به دنبال كنار زدن بندر چابهار از تعاملات تجاری هستند.
بانك عامل حوزه مسكن اعلام كرد:

وام مسكن مهر با پیشرفت ۷۰ درصدی در پردیس، ۵۰ میلیون تومان شد


به گزارش بتن آنلاین بانك عامل حوزه مسكن اعلام نمود: سقف جدید وام مسكن مهر در پردیس به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته؛ در صورتی كه برای دیگر شهرها، ۴۵ میلیون تومان پرداخت می شود.

شرط پرداخت حق الجلسه به اعضای شورای عالی استانها


بتن آنلاین: رئیس شورای عالی استان ها درباب حضور اعضای این شورا در مجامع و هیأت های مختلف و نحوه پرداخت حق الجلسه حضور اعضا توضیحاتی ارائه نمود.

درخواست كمك الویری از رئیسی: جلوی تسویه حساب های جناحی را بگیرید


بتن آنلاین: رئیس شورای عالی استان ها بر همكاری دولت، مجلس و شوراها درباب ایجاد درآمدهای پایدار مدیریت شهری تاكید نمود.

Beton Online 1

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد