مركز مدیریت راههای كشور اعلام كرد؛

ترافیك روان در جاده ها، انسداد ۷ محور به علت فقدان ایمنی

ترافیك روان در جاده ها، انسداد ۷ محور به علت فقدان ایمنی

بتن آنلاین: بر مبنای آخرین اطلاعات حاصل از ۲۲۰۷ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون شهری، كل تردد ثبت شده در شبانه روز گذشته نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد كاهش نشان داده است.


به گزارش بتن آنلاین به نقل از مركز مدیریت راههای كشور، بر مبنای اطلاعات دوربین های نظارت تصویری و سامانه هوشمند تردد شمار برخط، هم اكنون غیر از محورهای مسدود و ممنوع ذكر شده در این گزارش، بقیه محورهای مواصلاتی كشور باز است و تردد در آنها به روال عادی جریان دارد. كل تردد ثبت شده در شبانه روز گذشته بر مبنای آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۲۰۷ دستگاه تردد شمار فعال در محورهای برون شهری، نسبت به روز قبل ۴.۵ درصد كاهش نشان می دهد؛ در همین مدت همینطور سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیك راه ها ۱۳.۶ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۹ الی ۲۰ و كمترین تردد بین ساعات ۴ الی ۵ صورت پذیرفت؛ هموطنان با آگاهی از این مورد می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب كنند. پرترددترین جاده های كشور آزادراه كرج -تهران، آزادراه تهران-كرج، آزادراه كرج-قزوین، آزادراه قزوین -كرج، محور تهران-پاكدشت و پاكدشت-تهران، آزادراه تهران-قم، آزادراه قم-تهران، آزادراه زنجان-قزوین، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیك را داشته اند. ممنوعیت تردد به علت مداخلات جوی و شرایط نامناسب فیزیكی راه محور رامیان -اولنگ-شاهرود واقع در استان های گلستان و سمنان به علت نبود ایمنی كافی، فعلاً مسدود است. محور فرعی شمشك – دیزین، واقع در استان های البرز و تهران، از مورخ ۱۷ تیر ۹۶ تا اطلاع بعدی به علت نبود ایمنی كافی مسدود است. محور عجب شیر-آذرشهر ( محدوده پل گله زار)، واقع در استان آذربایجان شرقی، از مورخ ۱۶ اسفند ۹۶ تا اطلاع بعدی، به علت نبود ایمنی كافی مسدود است. محور گیوی-خلخال واقع در استان اردبیل، از مورخ ۳۱ خرداد ۹۷ تا اطلاع بعدی به علت نبود ایمنی كافی مسدود است. محور خلخال- اسالم، واقع در استان اردبیل، از مورخ ۱۰ اردیبهشت تا ۳۱ تیر ۹۷، به صورت ۲۴ ساعته، به علت اجرای عملیات به سازی و تعریض، كیلومتر ۷ الی ۵۰۰+۱۸، در محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین محور خلخال - پونل انجام می گردد. محور ایلام - مهران (محدوده تونل كربلا) واقع در استان ایلام، از مورخ ۷ تیر ۹۷ تا اطلاع بعدی، به علت ریزش كوه مسدود است و تردد از مسیر جایگزین، محور قدیم ایلام-قلاجه انجام می گردد. محور ایلام-اسلام آباد غرب واقع در استان ایلام، از مورخ ۱۳ تیر ۹۷ تا اطلاع بعدی به علت رفع نقص سیستم روشنایی و تهویه مسدود است. محدودیت ترافیكی راه ها آزادراه تهران-قم، واقع در استان تهران، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یكشنبه و دوشنبه از ساعت ۹ الی ۱۷ و همینطور روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از روزهای جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات نصب حفاظ بتنی مفصلی، حد فاصل كیلومتر ۳۷ تا ۵۸، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. در محور كرج-چالوس، واقع در استان البرز، از مورخ ۲ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روز چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته غیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات روكش آسفالت گرم، كیلومتر ۰ الی ۷۰، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. آزادراه تهران-كرج از مورخ ۹ اردیبهشت لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۸ الی ۱۵: ۰۰ روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه، سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ۱۳: ۰۰ هر هفته، غیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات نصب نیوجرسی مفصلی حدفاصل كیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات، با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. در آزادراه قم - تهران، واقع در استان قم، از مورخ ۵ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ و روزهای سه شنبه و پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ غیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات حمل و نصب حفاظ مفصلی، كیلومتر ۱۵ الی ۲۸، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. محور آزادراه تهران-كرج-قزوین از مورخ ۵ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۹: ۰۰ الی ۱۵: ۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۰۹: ۰۰ الی ۱۳: ۰۰ هر هفته غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه به علت اجرای عملیات حفاظ های صلب مفصلی، كیلومتر ۵۰۰+۱۶ (تیر۲۸۰) تا ۲۴ (تیر ۴۰۰) تردد همزمان با اجرای عملیات و با رعایت جوانب ایمنی انجام می گردد. آزادراه تهران – كرج – قزوین باند جنوبی حدفاصل امامزاده طاهر تا پمپ بنزین آفتاب، واقع در استان البرز، از مورخ ۲۰ خرداد لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه، یكشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۰۹: ۳۰ الی ۱۶: ۳۰ هر هفته، غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات بهسازی و لكه گیری آسفالت، كیلومتر ۳۳ الی ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. محور رباط كریم – وهن آباد، واقع در استان تهران، تا روز ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۰۹: ۰۰ الی ۱۷: ۰۰ در ایام شنبه تا چهارشنبه و همینطور روزهای پنج شنبه از ساعت ۹ الی ۱۴ هر هفته، به غیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات لكه گیری و روكش آسفالت، كیلومتر ۰ الی ۵۰۰+۱۲، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. در محور هراز واقع دراستان مازندران، از مورخ ۳۰ خرداد الی ۲۰ شهریور ۹۷، به صورت ۲۴ ساعته، به علت اجرای عملیات عمرانی تكمیل اجرای سقف گالری در مقطع ورودی و خروجی تونل، كیلومتر ۹۹ الی ۱۰۱، تونل جدید آبشار مسدود بوده و تردد از محور قدیم هراز انجام می گردد. در محور هراز واقع دراستان مازندران، از مورخ ۳۰ خرداد الی ۲۰ شهریور ۹۷، روزهای شنبه از ساعت ۱۲: ۰۰ الی ۱۷: ۰۰، روزهای یكشنبه تا سه شنبه از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ۱۷: ۰۰ و روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۲ هر هفته، غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه، ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات اصلاح قوس و برداشت پوزه سنگی، كیلومتر ۵۰ الی ۵۱، محدوده اجرای عملیات مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت جوانب احتیاط از كنارگذر انجام می گردد. آزادراه كرج – قزوین باند جنوبی از مورخ ۳ تیر لغایت ۲۰ شهریور ۹۷، از ساعت ۰۸: ۰۰ الی ۱۷: ۰۰ روزهای شنبه تا سه شنبه هر هفته غیر از ایام تعطیلات رسمی و همینطور روزهای قبل و پس از تعطیلات چند روزه، به علت اجرای عملیات بهسازی و لكه گیری، حدفاصل كیلومتر ۰ تا ۱۳، تردد همزمان با اجرای عملیات با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می گردد. مسافران می توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامك كنند و یا با شماره های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.

1397/04/19
13:13:50
5.0 / 5
4991
تگهای خبر: آزادراه , انسداد , تردد
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳
Beton Online بتن آنلاین

Beton Online بتن آنلاین

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد