گزارش بتن آنلاین

مجوزهای عجیب شورایعالی شهرسازی به برج سازی در پادگان 06 تهران

مجوزهای عجیب شورایعالی شهرسازی به برج سازی در پادگان 06 تهران

به گزارش بتن آنلاین در حالیكه قرار بود پادگان ۰۶ ارتش در شرق تهران به شهرداری برای راه اندازی بوستان جنگلی واگذار شود، شورایعالی شهرسازی مجوز راه اندازی برج مسكونی، مجتمع تجاری و هتل در این پادگان را صادر كرد.به گزارش بتن آنلاین به نقل از مهر، شورایعالی شهرسازی در جلسه اردیبهشت ماه خود با راه اندازی مجتمع های تجاری، مسکونی، برج سازی و هتل سازی در پادگان ۰۶ ارتش که به درخواست ارتش بوده، موافقت کرده است.
پیشنهاد ارتش به شورایعالی شهرسازی برای برج سازی در پادگان ۰۶
فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری در این خصوص اعلام نموده بود: بر مبنای مصوبات قبلی، میزان زیربنای در نظرگرفته شده برای ۱۵ هکتار سهم ارتش در مجموع ۶۳۰ هزار متر مربع بود که باید به توده گذاری تبدیل می شد. اما به جهت اینکه در این ۱۵ هکتار حداکثر حفظ درختان انجام گیرد و هیچ گونه ساخت و سازی در عرصه تاریخی ابلاغی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام نشود، ارتش پیشنهاد کرد که از سطح اشغال ابلاغ گردیده توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بکاهد و این کاهش را از راه افزایش ارتفاع بارگذاری های آینده جبران کند.
دبیر شورایعالی شهرسازی: به خاطر حفظ قنات ها با پیشنهاد برج سازی ارتش موافقت کردیم!
دبیر شورایعالی شهرسازی افزود: با عنایت به این که افزایش ارتفاع مدنظر ارتش در طراحی ها بیشتر از ۱۲ طبقه در نظر گرفته شده بود و از سویی بلندمرتبه سازی در تهران تا زمان تدوین ضوابط اختصاصی، ممنوع شده است، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران باید در این خصوص تصمیم گیری می کرد؛ ازاین رو این شورا با عنایت به این که کاهش سطح اشغال پیشنهادی ارتش از رشته قنات ها، درختان قدیمی و کریدور بصری حفاظت می کرد، موافقت نمود، سطح اشغال در ۱۵ هکتار کاهش و افزایش ارتفاع در سقف تراکمی مصوب انجام پذیرد.

موضوعی که سبب اعتراض اهالی شمال شرق تهران هم شده بود.
آنطور که سخنگوی شورای شهر تهران اعلام نموده برپایه رأی کمیسیون ماده پنج، ۷۰ درصد سطح این پادگان باید در اختیار شهر قرار گرفته و ۳۰ درصد باقی مانده متعلق به ارتش باشد. بر طبق این مصوبه، ارتش می تواند در بخشی از این ۳۰ درصد ساخت و ساز کند که هم اکنون هم ساخت و ساز طبق قاعده پیش رفته است و تنها موضوعی که مطرح است بحث عدم رسیدگی مناسب به درختان است که آنرا پیگیری می نماییم وگرنه بحث سوداگری در کار نیست.
زهرا بهرام نژاد، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم اعتقاد دارد با عنایت به این که این پادگان در داخل بافت مسکونی و در خیابان پاسداران قرار دارد و متأسفانه سرانه های شهری در این منطقه همچون فضای سبز به شدت کم است؛ امیدواریم با دریافت ۷۰ درصد زمین پادگان ۰۶ بتوانیم آنرا به بوستان تبدیل نماییم.
موافقت شورایعالی شهرسازی با ساخت هتل، مجتمع مسکونی و مگامال در پادگانی که قرار بود پارک جنگلی شود
این مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری در مورد ساخت و ساز در پادگان ۰۶ تهران در حالی است که پیش از این در سال ۸۸ و بر مبنای اعلام موافقت رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری پادگان های نیروهای مسلح در داخل شهرها به شهرداری ها و سپس تصویب قانون «الزام به خروج پادگان ها از شهر» در مجلس در سال ۸۸، قرار بود پادگان هایی که به شهرداری ها تحویل می شود، به بوستان های جنگلی جهت استفاده عموم مردم تبدیل شوند. اما در مصوبه اردیبهشت ماه سال جاری شورایعالی شهرسازی، مجموع تراکم قابل راه اندازی در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار متر مربع به تفکیک مساحت کاربری های زیر تعیین شد:
۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری ۳۵۰۰ نفر
۶۹ هزار متر مربع تجاری
۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکونی
۶۳ هزار متر مربع هتل
۱۹۷ هزار مترمربع اداری
متن کامل مصوبه شورایعالی شهرسازی به این شرح است:
مصوبه شورایعالی پیرامون طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۰۸/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۸‬ خود طرح اولیه اراضی پادگان ۰۶ تهران عرضه شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر نحوه جانمایی توده و فضای مستحدثات سهم ارتش، چگونگی انطباق شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت با شبکه معابر شهری را با توجه به صورتجلسه مورخ ۰۷/‏۰۲/‏۱۳۹۹‬ منتخب اعضای کمیته های فنی ۱ و ۳ شورای عالی مورد بررسی قرار داد و ضمن تأیید کلیات طرح عرضه شده مقرر نمود چهارچوب زیر ملاک صدور پروانه نهایی توسط شهرداری تهران گردد.
۱- با عنایت به بستگی تام و حیاتیِ تحقق پیشنهادهای طرح با نحوه اتصال به محور شهید صیاد شیرازی و سایر معابر پیرامونی مقرر می گردد با تدقیق نقشه ها، نظام کلی شبکه معابر داخلی و پیرامونی سایت، نحوه اتصال آن به شبکه شهری و سایر ملاحظات مترتب بر مبحث حداکثر ظرف مدت ۲ هفته به تأیید شهرداری تهران برسد.
تبصره ۱- کلیه معابر با دسترسی اختصاصی توسط ارتش و در قدرالسهم ارتش راه اندازی خواهد شد.
تبصره ۲- تعبیه دسترسی مناسب به ایستگاه های مترو موجود از الزامات نظام شبکه معابر سایت خواهد بود.
۲- متعاقباً و بعد از دریافت موافقت مذکور، نقشه های مربوط قدر السهم ارتش و شهرداری به همراه جانمایی بلوک ها و جداول سطوح و سرانه احداثات با اعمال اصلاحات زیر بعد از تأیید دبیرخانه بعنوان مصوبه شورای عالی جهت انجام فرایند قانونی مربوط به صدور پروانه ابلاغ می گردد.
۲-۱- پیرو مصوبه قبلی شورای عالی، مجموع تراکم قابل راه اندازی در عرصه سهم ارتش ۶۳۰ هزار متر مربع به تفکیک مساحت کاربری های زیر خواهد بود.
۲۸۰ هزار مترمربع مسکونی با جمعیت پذیری ۳۵۰۰ نفر
۶۹ هزار متر مربع تجاری
۲۱ هزار متر مربع خدمات مسکونی
۶۳ هزار متر مربع هتل
۱۹۷ هزار مترمربع اداری
۲-۲- ضمن تأیید رویکرد کاهش سطح اشغال و افزایش تعداد طبقات (با توجه به وجود شرایط سه گانه مذکور در مصوبه ضوابط عام بلند مرتبه سازی) مقرر می نماید به جهت پرهیز از تبعات منفی ناشی از سایه اندازی ارتفاع دو برج احداثی در مجاورت خیابان پاسداران از راه استفاده از اراضی مجاور محور شهید صیاد شیرازی و یا سایر طرق ممکن تا حداکثر ممکن کاهش پیدا کند.
۲-۳- به جهت ضروریات تأمین پارکینگ و پرهیز از استفاده طبقات مختلف در تراز منفی افزایش سطح اشغال در طبقات منفی در بخش هایی که تداخلی با مسیر قنات های موجود نداشته باشد با رعایت ملاحظات مربوط به حفظ ریشه درختان موجود بلامانع است.
۲-۴- رعایت حرایم صنایع دفاعی مطابق اعلام نظر مراجع قانونی ذی صلاح الزامی است.
۳- بر ضرورت تهیه طرح شهری یکپارچه برای کل عرصه پادگان و هماهنگی فضایی و عملکردی دو بخش متعلق به ارتش و شهر تاکید می گردد.
۴- به جهت جلب نظر و مشارکت شهروندان و بهره مندی هرچه سریع تر آنها از بوستان عمومی ۳۵ هکتاری بر اجرای تفاهم نامه حقوقی شماره ۸۰۲/۹۹ پیش از شروع هرگونه عملیات اجرایی تاکید می گردد.
۵- رعایت ضوابط عرصه و محدوده ثبت ملی میراث فرهنگی پادگان ۰۶ برای شهرداری در محدوده ۳۵ هکتاری (بوستان عمومی) الزامی است.

1399/03/15
14:18:25
5.0 / 5
2737
تگهای خبر: حفاظ , خدمات , ساخت و ساز , سایت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۵
Beton Online بتن آنلاین

Beton Online بتن آنلاین

بتن آنلاین

سفارش بتن و بتن آرمه

betononline.ir - تمام حقوق متعلق به سایت بتن آنلاین می باشد